Regulamin Płatności

Last updated: October 6, 2019

§1. Definicje:

1.1. Regulamin - niniejszy regulamin jest zatwierdzeniem zasad przez użytkownika, a działalnością GetMusicBot.com.
1.2. Administrator - właściciel założonej dzialalności.
1.3. Klient - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynnści prawnych lub osoba prywatna, która zakupuje daną usługę.
1.4. Rejestracja - dobrowolne podanie danych przez klienta polegające na wypełnieniu danych podczas rejestracji w serwisie.

§2. Postanowienia ogólne:

2.1. Usługi oferowane w serwisie GetMusicBot.com są hostowane na serwerach dedykowanych użytkownikowi od terminu zakupionej usługi do zakończenia terminu ważności.
2.2. Usługi świadczonce w GetMusicBot.com są świadczone na terytorium UE.
2.3. Użytkownik przy zakupie usługi w naszym serwisie powinien zapoznać się z regulaminem.
2.4. Administrator hostuje Użytkownikowi boty muzyczne z oferty.
2.5. Użytkownik przystępuje do usług świadczonych przez Administratora, poprzez:
2.5.1. wybór usługi i określenie okresu jej trwania (od 1 do 12 miesięcy.)
2.5.2. podanie swoich danych w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie Portalu/zalogowanie;
2.5.3. opłacenie abonamentu.
2.6. Usługa zostaje uruchomiona po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Administratora.

§3. Płatności:

3.1. Dostępnymi formami płatności w serwisie są: PaySafeCard, PayPal oraz SMS Premium.
3.2. Ceny usług mogą różnić się zależnie od wybranej formy płatności oraz mogą ulec zmianie.
3.3. Płatności SMS Premium, PaySafeCard są obsługiwane przez firmę HotPay.
3.4. Serwis GetMusicBot.com nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzoną wiadomość SMS. W tym przypadku użytkownik nie może ubiegać się o zwrot środków.
3.5. Po zakupie wybranej usługi serwis GetMusicBot.com automatycznie przyznaje ją klientowi.
3.6. Regulamin płatności https://hotpay.pl/umowy-i-regulaminy/

§4. Reklamacje:

4.1. Gdy nie otrzymasz kodu SMS, reklamacje należy złożyć bezpośrednio w firmie HotPay.
4.2. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności (poza paypalem) prosimy kierować https://hotpay.pl/reklamacja/
4.3. Reklamacje przy płatnościach PayPal należy zgłosić na teamspeaku serwerowym.
4.4. Po zakupie usługi w sklepie, zwrotów nie przyjmujemy.
4.5. Adres e-mail do reklamacji: [email protected]

§5. Rejestracja:

5.1. Rejestracja w serwisie dla Użytkowników jest nieodpłatna.
5.2. Rejestracja jest niezbędna w celu wykupienia usług z naszej oferty.
5.3. Użytkownik dokonuje rejestracji podając w formularzu: adres email i hasło.
5.4. Po wypełnieniu formularza, Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji niniejszego regulaminu.
5.5. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link aktywujący. W przypadku nie otrzymanie linku aktywacyjnego Użytkownik może zwrócić się do Portalu, który niezwłocznie udzieli wszystkich informacji.
5.6. Użytkownik przez akceptacje regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
5.6.1. przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług serwisu GetMusicBot.com;
5.6.2. zapoznałem się z Regulaminem;
5.7. Hasło podawane przy logowaniu w serwisie może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.
5.8. W przypadku przeglądania zawartości Portalu rejestracja nie jest obowiązkowa.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Serwis GetMusicBot.com nie gromadzi, nie przekazuje i nie przetwarza jakichkolwiek danych osobowych użytkowników.
5.2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego konsekwencji i odpowiedzialności za błędy.
5.3. Użytkownik rejestrując się do serwisu, bądź zakupu usług, akceptuje regulamin.
5.4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.


Organizator:
Kamil Michałek
NIP: 8722426712
REGON: 385208624
Email: [email protected]